istanbul travestileri

Transmisia Nedir?

Transmisia veya transfobi, insanların travesti ikili olmayan ve cinsiyete uygun olmayan olmanın ne anlama geldiğine dair derinden kök salmış olumsuz inançlara ve tutumlara sahip olmalarıdır.

Transfobi, travesti bireylere yönelik ayrımcılığa, tacize ve istismara yol açabilir.

Travesti bireyler, kimlikleri veya davranışları geleneksel cinsiyet normlarının dışında kalan kişilerdir. Bunun olabilmesinin birçok farklı yolu vardır örneğin, bazı travesti bireyler kendilerini doğumda kendilerine atanan cinsiyetin tersi olarak tanımlayabilirler; diğerleri kendini erkek ve dişi karışımı olarak tanımlayabilir; yine de diğerleri ne erkek ne de kadın olarak tanımlayabilir.

Transseksüel kadınlar, doğumda erkek olarak atanan ancak kadınsı bir cinsiyet kimliğine sahip kadınlardır. Bazıları kendilerini tanımlamak için trans kadın (ya da trans kadın) terimini kullanırken, diğerleri transfeminine ya da sadece kadın terimini kullanır.

Transseksüel erkekler, doğumda kadın olarak atanan ancak erkeksi bir cinsiyet kimliğine sahip olan erkeklerdir. Bazıları kendilerini tanımlamak için trans erkek (veya transman) terimini kullanırken, diğerleri transmaskülin veya sadece erkek kullanır.

Transmisia farkında olmak önemlidir çünkü okullarda, işte, konutlarda ve hatta banyo gibi kamusal alanlarda ayrımcılığa yol açabilir. Transfobi, fiziksel ve zihinsel sağlığınız üzerinde de olumsuz bir etkiye sahip olabilir, bu da onu transseksüel veya ikili olmayan olarak tanımlayan herkes için ciddi bir sorun haline getirir.

Transfobi, trans olmanın veya cinsiyete uymamanın ne anlama geldiğine dair korku ve cehaletten geliyor. Travesti olmanın ne anlama geldiğini veya terimin ne anlama geldiğini anlamayan biriyseniz, sorun değil! Yeni bir şey öğrendiğinizde kafanızın karışması veya kararsız kalmanız normaldir. Ancak, bir şeyi anlamamanız, bunun arkasında geçerli bir neden olmadığı anlamına gelmediğini hatırlamak önemlidir.

Trans sorunları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen ancak nereden başlayacağınızı veya başkalarıyla (aile üyeleri veya arkadaşlar dahil) bu konular hakkında nasıl konuşacağınızı bilmiyor olabilirsiniz.

Transmisia Ve Transfobi Arasındaki Fark Nedir?

Transfobi ve transmisia temelde aynı şeydir. Ancak “transfobi”deki “fobi”, “korku” anlamına gelir. Transmisia, özellikle trans kadınları hedef alan bir kadın düşmanlığı biçimidir.

Transmisia genellikle trans sorunlarını anlamayan insanlar tarafından “erkek temsil eden kadınlar” olarak algıladıkları şeyi tanımlamak için kullanılır, ancak farklı şekillerde ortaya çıkan birçok farklı trans kadın türü olduğunu belirtmek önemlidir. Transmisia ayrıca belirli bir kadın düşmanlığı türünü de tanımlar: toplumsal cinsiyet normlarına veya geleneksel kadınlık beklentilerine uymayanlara karşı nefret.

Transmisia genellikle trans sorunlarını anlamayan insanlar tarafından “erkek temsil eden kadınlar” olarak algıladıkları şeyi tanımlamak için kullanılır, ancak farklı şekillerde ortaya çıkan birçok farklı trans kadın türü olduğunu belirtmek önemlidir. Transmisia ayrıca belirli bir kadın düşmanlığı türünü de tanımlar: toplumsal cinsiyet normlarına veya geleneksel kadınlık beklentilerine uymayanlara karşı nefret.