istanbul travestileri

Trans Terminolojisi

Trans topluluğunda kullanılan terimler sözlüğü.

Aşağıda cinsiyet kimliği ve ifadesi ile ilgili yaygın olarak kullanılan bazı terimler yer almaktadır.

Travesti: Cinsiyet kimliği veya ifadesi doğumda atandıkları cinsiyetten farklı olan kişiler için kullanılan şemsiye bir terimdir. Bu terim, transseksüelleri, crossdresserları ve diğer cinsiyet değiştiren kişileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir. Travesti kişiler kendilerini kadından erkeğe (FTM) veya erkekten kadına (MTF) olarak tanımlayabilirler. Birey tarafından tercih edilen tanımlayıcı terimi kullanın. Birçok trans birey, vücutlarını değiştirmek için doktorları tarafından hormon reçete edilir. Bazıları ameliyat da geçirmektedir. Ancak tüm trans bireyler bu adımları atamaz veya atmayabilir ve trans kimliği tıbbi prosedürlere bağlı değildir.

Geçiş süreci: Bir kişinin yasal belgelerde cinsiyetini değiştirdiği ve toplumda başka bir cinsiyet olarak yaşamaya başladığı süreç. Geçiş süreci kişinin adını değiştirmesini, farklı giyinmesini ve saç stilini veya kıyafetlerini değiştirmesini içerebilir. Ayrıca, kişinin cinsiyet kimliğini yansıtan fiziksel değişiklikler yapmak için hormon tedavisi, ameliyat ve diğer tıbbi prosedürleri de içerebilir.

Cisgender: Doğumda atanan cinsiyetle özdeşleşen ve bu konuda herhangi bir sıkıntı hissetmeyen kişileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Agender: Cinsiyete sahip olmama veya herhangi bir cinsiyet duygusuna sahip olmama deneyimi.

Androjen: Hem erkeksi hem de kadınsı özelliklere sahip olmak. Bazı insanlar hem erkek hem de kadın fiziksel özelliklerinin bir karışımına sahiplerse androjen olduklarını düşünebilirken, diğerleri kişiliklerinin fiziksel özelliklerinden daha güçlü bir şekilde erkeksi veya kadınsı olduğunu hissedebilir.

Bigender: Kendini iki cinsiyet olarak tanımlayan kişi (sadece erkek veya kadın değil). Bazı bigender kişiler kendilerini hem erkek hem de kadın olarak tanımlarken, diğerleri bağlama bağlı olarak birini veya diğerini ya da her ikisinin bir kombinasyonu olarak tanımlar (örneğin, işteyken erkek gibi hissederken evde kadın gibi hissetmek). Bazıları ise cinsiyetlerine belirli bir isim vermeden kendilerini bigender olarak tanımlamaktadır.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı (SRS): Tüm trans bireylerin seçmediği veya yaptırmayı göze alamayacağı, doktor gözetiminde yapılan cerrahi müdahaleleri ifade eder. Cinsiyet değiştirme ameliyatı veya cinsiyet onaylama ameliyatı olarak da bilinir.